Siirry sisältöön

Nuorten arkeen tarvitaan kokonaistilanteeseen vastaavia palveluita

”Tärkeimpänä kuitenkin kaikissa nuorten palveluissa tulee olla kolme k:ta: tarvitaan kohtaamista, kuuntelemista ja kannustamista sekä näiden lisäksi tulevaisuudenuskon luomista ja itsenäisen elämän edellytysten parantamista.

Nuori haluaa tulla nähdyksi arvokkaana itsenään, ei ongelmana, oireiluna tai diagnoosina.”, kirjoittaa Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeen projektipäällikkö Reija Paananen HS mielipidepalstalla 8.2.2020.

Lue kirjoitus nuorten toivomasta palveluiden nuorilähtöisyydestä: Rahan puute ja heikko itsetunto ajavat nuoria ahtaalle