Siirry sisältöön

Digitaalisten tukipalveluiden selvitys käynnistynyt

Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeen järjestöjen tuottamien digitaalisten tukipalveluiden saavutettavuus- ja käytettävyysselvitys on käynnistynyt. Työ tehdään yhteistyössä Digitalents Helsingin kanssa, ja tekemistä luotsaa Reetta Alanko.

Reetta on filosofian maisteri, jolle on kertynyt kokemusta nuorten kanssa työskentelystä mm. yhteiskuntaopin opettajana, koulutussuunnittelijana ja uravalmentajana. Selvitystyössä hän hyödyntää palvelumuotoilun sekä digimarkkinoinnin osaamistaan.

Selvityksessä kartoitetaan nuorille suunnattuja digitaalisia tukipalveluita hyödyntäen yhteiskehittämisen työpajoja ja palvelumuotoilua. Työpajoissa tarkastellaan palveluiden nykyistä saavutettavuutta sekä tuotetaan kehitysideoita saavutettavuuden parantamiseksi yhdessä Digitalentsin nuorten IT-osaajien kanssa. Tarkoitus on selvityksen pohjalta pystyä tekemään yleisiä suosituksia nuorille tarkoitettujen digitaalisten tukipalveluiden kehittämiseksi.

”Minua kiinnostaa ihmislähtöinen ja osallistava kehittäminen. Sen myötä minua inspiroi parempien palveluiden luominen sekä digitalisaation tuomat mahdollisuudet palveluiden kehittämisessä”, Reetta kiteyttää.